Jak sprzedać mieszkanie z kredytem?

Kredyt hipoteczny jest jedną z głównych form finansowania zakupu mieszkania. Nic więc dziwnego, że na rynku pojawiają się oferty sprzedaży mieszkań z niespłaconym kredytem. Nabywcy czasem obawiają się zakupu takiego lokalu. Jednak obciążona hipoteka wcale nie musi być przeszkodą w transakcji – trzeba jedynie wiedzieć, jak ją przeprowadzić.

Jeśli mamy na sprzedaż mieszkanie, którego hipoteka jeszcze nie została spłacona, przede wszystkim powinniśmy się skontaktować z bankiem, który udzielił nam kredytu. Będziemy potrzebowali zaświadczenia o wysokości aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami, zawierającego deklarację banku o terminie wydania dokumentu potwierdzającego spłatę kredytu i wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki. W zaświadczeniu powinien również znaleźć się numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana spłata zadłużenia.
Zwróćmy uwagę, że wcześniejsza spłata kredytu może się wiązać z koniecznością zapłacenia prowizji – zależy to już od konkretnego banku. Sprawdźmy więc, na jakich warunkach nasz bank to umożliwia.

Dalej można postępować na kilka sposobów w zależności od finansowania zakupu. Najprostszym jest przedterminowa spłata długu przez sprzedającego z własnych środków zanim dojdzie do sprzedaży. Wówczas kupujący otrzymuje lokal z czystym kontem. Jednak w praktyce taka opcja jest wykonalna dla tych, którzy mają oszczędności i którzy spłacili już znaczną większość kredytu.

Inną możliwością jest sytuacja, gdy nabywca finansuje zakup własną gotówką. Jednak wcześniej sprzedający powinien dostarczyć wspomniane już zaświadczenie o zadłużeniu i o zgodzie na wykreślenie hipoteki. W przeciwnym razie kupujący mógłby mieć trudności z jej wykreśleniem. Metoda rozliczenia jest ustalana przez strony transakcji. Można się umówić tak, że sprzedawca otrzymuje całą kwotę za nieruchomość, a jej część przeznacza na spłatę kredytu. Druga metoda polega na tym, że kupujący wpłaca część środków na rachunek służący do obsługi kredytu, pozbywając się tym samym zobowiązania wobec banku, a reszta kwoty trafia na konto sprzedającego.

Kolejny wariant zakłada, że kupujący zaciąga kredyt hipoteczny, który zostaje zabezpieczony na sprzedawanej nieruchomości, a dotychczasowa hipoteka zostaje wykreślona. Jednak w tym przypadku procedury trwają znacznie dłużej. Sprzedający musi czekać, aż kupujący dostanie kredyt; istnieje też ryzyko, że kredyt nie zostanie udzielony w ogóle. Poza tym zasadą jest, że środki, które pożyczył nabywca, w pierwszej kolejności są przeznaczane na spłatę zobowiązań dotychczasowego właściciela. Sprzedający otrzymuje pozostałe środki dopiero wtedy, gdy wpis hipoteczny zostanie wykreślony z księgi wieczystej sprzedawanego lokalu. Specjaliści radzą, by w takiej sytuacji kupujący starał się o kredyt w banku, w którym sprzedający wcześniej sfinansował swój zakup tego samego lokalu.

Sprawa komplikuje się, gdy mieszkanie zostało zakupione na kredyt w obcej walucie, zwłaszcza we frankach szwajcarskich. Wówczas trzeba opłacić pozostałą część kredytu również w obcej walucie lub przeliczyć ją na złotówki według aktualnego kursu. W przypadku franków może się okazać, że wartość nieruchomości jest niższa niż kwota kredytu, więc sprzedaż staje się nieopłacalna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *